Wat na de bouwfase? 

Toch stellen we vast dat deze grote hoeveelheid data nog enkele tekortkomingen vertoont om efficiënt onderhoud (BOOM-fase) te doen. 

De meest voorkomende problemen die hier uit voorvloeien zijn: document niet ter beschikking, foutieve versie, moeilijk vindbaar, ea. De vindbaarheid van de informatie is de grootste uitdaging, zeker als we kijken naar het onderhoud van gebouwen. Wil je onderhoudssoftware (FMIS) optimaal gebruiken dan heb je de juiste informatie nodig om het onderhoud aan te sturen en de gegevens ter beschikking te stellen van interne en externe diensten. 

Er is nood aan een dossier voor de volledige levenscyclus van een gebouw waaruit je de nodige informatie kan filteren om bijvoorbeeld een As-built en/of Post Interventie op te maken en een onderhoudsdossier te voeden.