DIGITALE DEMO’S

AR REMOTE

Het toepassen van Augmented Reality biedt vele oplossingen en mogelijkheden. Een geavanceerde techniek die in de aankomende jaren meer terrein zal winnen. Onze nieuwste devices zijn perfect uitgerust om deze techniek toe te kunnen passen, wat er voor zorgt dat meer en meer ontwikkelaars zich hier op beginnen te richten. ‘Het leven een stukje makkelijker maken’. Dat is ook hier te zien met de AR WAYFINDING. Aan de hand van een scan die vooraf gemaakt is, weet de software waar de device zich bevindt. Hierdoor biedt het de mogelijkheid ons te navigeren naar vooraf bepaalde punten. Een aantal voorbeelden zijn te zien.
Voor de technieker is onderhoud van noodzakelijke items als brandblussers, AED’s et cetera kan er snel genavigeerd worden met direct de aanvullende informatie ter handen. Dit kan uiteenlopend zijn van technische documentatie, externe links of instructie video’s. Zo maakt AR Wayfinding de realiteit een stukje interactiever.

AR TECHNIEKEN

De QR code is niet meer uit ons leven weg te denken, maar de techniek zelf is een zeer gebruiksvriendelijke en eenvoudige manier van toepassen. We kunnen dit omschrijven als een digitale trigger. Deze digitale trigger biedt ons de mogelijkheid om eenvoudig en snel ter plaatse de juiste documentatie, applicatie of digitale content direct beschikbaar te stellen. QR codes kunnen oneindig gecreëerd worden. Dit betekent dat wij hier een onuitputtelijke workflow kunnen realiseren voor de technieker, hersteller of welke rol dan ook die we kunnen voorzien van informatie. Achter deze digitale trigger kan ook gebruik gemaakt worden van een digitale portal die ons nog meer mogelijkheden tot maatwerk verschaft. Beveiliging met een wachtwoord behoort daarbij tot de mogelijkheden.
De QR code biedt ons eveneens de mogelijkheid een BIM model te raadplegen via Augumented Reality die met precisie op de juiste coördinaten tevoorschijn kan komen. >

Een technieker ter plaatse die geconfronteerd wordt met een technische uitdaging, waar een expert eigenlijk ter handen dient te zijn. Helaas bevindt deze expert zich een flink aantal kilometers verwijderd van de lokatie en is niet bij machten om snel aanwezig te kunnen zijn. Maar de opdracht dient wel uitgevoerd te moeten worden. AR REMOTE kan hiervoor ingezet worden. Het biedt de mogelijkheid een expert mee te laten kijken via een eenvoudige app en interactieve aanwijzingen te geven die zo misvattingen kunnen voorkomen. De digitale laag zorgt voor duidelijke aanwijzigen en markeringen. Hierdoor is de expert toch ter plaatse en kan er snel vanuit zijn expertise gehandeld worden. Onnodige verplaatsingen worden hierdoor voorkomen en is er een behoorlijke tijdswinst. Het brengt ons op de juiste lokatie die niet snel binnen bereik is, met daarbij de mogelijkheid interactieve aanwijzigen te geven.

AR WAYFINDING

Als er van een bestaand gebouw een geavanceerd BIM model beschikbaar is aangevuld met technieken zoals bijvoorbeeld leidingen, dan is dit te gebruiken in Augmented Reality. Dit laat nog eens duidelijk zien hoe waardevol een BIM model kan zijn tijdens het gehele bestaan van een gebouw. We kunnen zo via AR de technieken van een bestaand gebouw als een digitale laag over de werkelijkheid leggen. Hierdoor zien we waar deze leidingen zich bevinden en kunnen we, ondanks dat wij deze niet met het blote oog kunnen zien, ze wel waarnemen. Zo voorkomen we aanzienlijk onnodige schade bij herstellingen. Het geeft ons inzicht in het grote geheel van het leidingenstelsel of eventueel andere technieken. Zowel een mobiele telefoon, tablet of AR-bril als in de HoloLens zijn hiervoor in te zetten.

SCAN, QR, 360°

“I regard Augmented Reality as a big idea like the smartphone.
It’s for everyone. It’s huge.”
Tim Cook, Apple.

Augmented Reality een term die men steeds vaker voorbij ziet komen en een hoop nieuwsgierigheid weet los te maken bij het grote publiek. Zo staat men dikwijls versteld van hoe snel het zijn intrede heeft weten te maken in de digitale wereld van vandaag en wat er zo allemaal al wel niet mogelijk is. In dit artikel een korte uiteenzetting van deze techniek en vooral waarom deze ontwikkelingen ontzettend van waarde kunnen zijn in de toekomst; hoe het onze huidige arbeidsethos kan aanvullen en dat we ons nog lang niet al deze mogelijkheden kunnen voorstellen.