Digitale Demo’s

Read More

Mens & Proces

Read More

Groeicirkel

Read More

Bouw Informatie Dossier Cirkel

Afbeelding door:
Mathieu Gijbels

DIGITALISERING GEEN DOEL MAAR NOODZAAK

We kunnen niet meer om digitalisering heen. We bestellen pakjes online, we scannen QR-codes voor het covidsafeticket. We bestellen zelfs ons eten via een app. Maar wat betekent deze razendsnelle evolutie voor bedrijven? Welke voordelen kunnen organisaties halen uit de digitale transformatie? Wij zien opportuniteiten om de efficiëntie te verhogen, het werkcomfort voor medewerkers te verbeteren en een betere service te bieden aan de klant.

Voor de bouw betekent dit concreet dat het bouwproces sneller kan verlopen, bouwfouten verminderen en een efficiënter en duurzamer onderhoud van gebouwen mogelijk is.

Visie

Onze maatschappij maakt een enorme transformatie door. De manier waarop we leven en werken wijzigt in snel tempo. Verandering is de enige constante geworden. 

De manier hoe we samenwerken en de tools die we daarvoor gebruiken zijn aan verandering toe. Binnen de bouwsector is dit niet anders, er liggen heel wat uitdagingen op tafel. We zien niet alleen de noodzaak naar duurzame bouwprocessen en materialen. De grootste kost van een gebouw zit in het onderhoud. Een doordachte en futureproof digitalisering kan bijdragen aan meer duurzaamheid, kostenefficiëntie en ontzorging. Digitalisering is dus geen doel op zich maar ondersteunt de bedrijfprocessen naar betere gebouwen, gelukkigere werknemers en tevreden klanten. 

Bim bam boom

Nu nadenken voor later

*Bron tekening: Vlaamse Overheid, Total cost of ownerschip in gebouwenbeheer, Afdeling technisch beheer (Peter Bockstale, Erik Smeets)

Total cost of ownership (TCO) is het totaalbedrag aan kosten voor de aanschaf en het bezit van een gebouw (product of dienst) gedurende de hele levenscyclus/gebruikscyclus. Door de TCO in beeld te brengen, zie je dat de grootste kost van een gebouw in het onderhoud zit.  

BIM (Building Information Model), een 3D-model (verrijkt met informatie) kan hier een blijvende meerwaarde bieden. Het 3D-model van de architect kan door de aannemer ingezet worden om het bouwproces (BAM = Building Assembly Model)  te stroomlijnen en extra informatie toe te voegen. Tijdens de onderhoudsfase (BOOM = Building Operation Optimisation Model) kan het model gebruikt worden als een managementtool, bijvoorbeeld voor het verzamelen van meldingen, het bijhouden van garanties en het plannen van onderhoud. 

Communicatie

TUSSEN DE BOUWPARTNERS

Bouwinformatie die ter beschikking komt tijdens het bouwproces wordt steeds uitgebreider. Er komen steeds nieuw technieken en meer regelgeving. 

De bouwheer ontvangt de informatie tijdens het bouwproces via meerdere kanalen (mail, stick, papier, ea.) van de verschillende bouwpartners met elk een eigen systeem of methode. De meest voorkomende problemen die hier uit voorvloeien zijn: overvloed aan e-mails, foutieve versies, moeilijk vindbare documenten, bouwfouten en extra kosten. 

De grootste uitdaging voor een goede communicatie tussen de bouwpartners, is het optimaliseren van het Bouw Informatie Proces zodat de bouwpartners centraal aangestuurd kunnen worden waarbij de juiste informatie op de juiste moment ter beschikking is.  

STOP MET ZOEKEN START MET VINDEN

Wat na de bouwfase? 

Toch stellen we vast dat deze grote hoeveelheid data nog enkele tekortkomingen vertoont om efficiënt onderhoud (BOOM-fase) te doen. 

De meest voorkomende problemen die hier uit voorvloeien zijn: document niet ter beschikking, foutieve versie, moeilijk vindbaar, ea. De vindbaarheid van de informatie is de grootste uitdaging, zeker als we kijken naar het onderhoud van gebouwen. Wil je onderhoudssoftware (FMIS) optimaal gebruiken dan heb je de juiste informatie nodig om het onderhoud aan te sturen en de gegevens ter beschikking te stellen van interne en externe diensten. 

Er is nood aan een dossier voor de volledige levenscyclus van een gebouw waaruit je de nodige informatie kan filteren om bijvoorbeeld een As-built en/of Post Interventie op te maken en een onderhoudsdossier te voeden.