PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK
MET DE ONDERSTEUNING VAN VLAIO – TETRA

Bij praktijkgericht onderzoek wordt de vraag gegenereerd door de maatschappij/industrie (“de praktijk”) en leidt tot een oplossing die direct toepasbaar is in deze praktijk.
Tetra betekent technologie transfer. Deze Tetraprojecten worden ondersteund door Vlaio, ons Vlaams Agentschap voor innoveren. TETRA-projecten hebben tot doel om recent beschikbare kennis te vertalen in concrete, nuttige informatie zodat de doelgroep sneller en efficiënter kan innoveren.

TETRA = Technologie Transfer
Voorwaarden in een notendop:

 • Focus op vernieuwing
 • Praktijkcases in directe samenwerking met bedrijven
 • VLAIO subsidiering van 92,5%
 • Co-financiering door de gebruikersgroep van 7,5%
 • Samenwerking Hogeschool & bedrijven
 • Economische meerwaarde + collectief bereik
 • Valorisatie
 • Doorstroming naar het onderwijs

DEELNEMENDE BEDRIJVEN

Tetraprojecten zijn deels gesubsidieerd. Er is een co-financiering van 7,5% die betaald wordt door de bedrijven die deelnemen aan het onderzoek. Voor bedrijven kan er een dubbele focus zijn. Enerzijds kan men een praktijkcase aanbrengen waarbij onderzoekers samen met medewerkers uit de organisatie aan de slag gaan. Anderzijds kan men de praktijkcases bij de andere bedrijven kort opvolgen waardoor men deze kennis en innovatie ook kan benutten en integreren binnen de bedrijfsprocessen.
Tot slot biedt een tetraproject ook mogelijkheden om bedrijven samen aan innovatie te laten werken. Wat kan zorgen voor een nog sterkere co-creatie


WALK YOUR TALK
DOE WAT JE ZEGT

Innovatie vraag om creativiteit en het bewandelen van nieuwe paden. Niet alleen van de bedrijven maar ook van ons als onderzoeksteam.

1 | WENDBAAR ORGANISEREN

Een belangrijk aspect bij digitalisering is een constructief groepsproces. Als we kijken naar de methodes die in de digitale sector veelvuldig gebruikt worden, dan zien we de Agile methode, Scrum techniek naar voren komen.
Het hele team heeft aan het begin van het onderzoek een leertraject doorlopen om zo succesvol scrum te kunnen toepassen. De theorie gaat ervanuit dat we onze processen in sprints doorlopen van 5 a 6 weken. In deze sprints zijn er wekelijkse scrummeetings met een belangrijke rol voor de scrummaster en de productowner. De scrummaster begeleidt de wekelijkse meeting en zorgt dat iedereen zijn taken kan toelichten en zo de huidige stand van zaken weet aan te passen. Er zijn drie categoriën:
– TO DO
– DOING
– DONE
De scrummaster en de productowner nemen de lead in het proces. En zorgen voor het verdelen van de verantwoordelijkheden binnen het team. De productowner overziet de noodzakelijke taken, weet deze helder te formuleren en ze effectief op te delen in overzichtelijke sub-taken.
Fysiek gebruiken wij het Kanban-bord. Dit bord hangt prominent in de werkruimte en is voor iedereen toegankelijk. Het is een overzichtelijke weergave van al de taken die gedaan moeten te worden, door wie deze uitgevoerd worden en welke status deze taak heeft.
Deze manier van werken is een zeer belangrijke katalysator geweest voor onze processen. Het gaf ons overzicht en een duidelijke onderverdeling van de taken. Zowel fysiek als online hebben we dit proces tot het einde kunnen inzetten. Een enorme meerwaarde.

2 | AUDIT

Als onderzoeksgroep ga je een samenwerking aan van 2 jaar met de deelnemende bedrijven. Ken elkaar en ken jezelf.
In deze stap hebben we organisatiegerichte audits afgenomen bij de leden van de begeleidingsgroep.

 • Foto van de huidige toestand
 • Op zoek naar groeikansen
 • Detecteren van behoefte en noden
 • Focus: mensgericht digitale transformatie
 • Rapport met positionering per thema
 • Input voor praktijkcases

THEMA’S

Communicatie | Digitalisering | Duurzaamheid | People & Profit | Wendbaarheid | Augmented Reality

ALGEMEEN RESULTAAT

In onderstaand spider diagram zien we de scores van alle bedrijven die hebben deelgenomen aan dit onderzoeksproject.

Het thema people en profit heeft de hoogste score. In dit diagram zie je meteen dat er nog mooie groeikansen liggen binnen de thema’s. In dit onderzoek richten wij ons vooral op digitalisering en communicatie.
Wanneer we verder inzoomen op de scores van de verschillende bedrijven dan zien we hier een mooie diversiteit. Deze diversiteit kan ervoor zorgen dat de bedrijven elkaar veel te bieden hebben. Ze kunnen elkaar aanvullen, co-creëren en kennis delen.

3 | 5 WHY?

RESULTATEN 5 WHY | TOP 3

 • Bouwinformatie is niet volledig
 • Bouwinformatie is niet up-to-date
 • Bouwinformatie is niet uniform opgebouwd

4 | PRAKTIJKCASES bij de deelnemende bedrijven

Alle verzamelde informatie heeft ervoor gezorgd dat we zijn opgestart in 6 praktijkcases;
Beeld van prezi verwerken waar de cases zichtbaar zijn.

5 | MEERWAARDE VOOR HET WERKVELD (VALORISATIE)

Door de samenwerking van onderzoekers, studenten, bedrijven en organisatie, ontstaat er een sterkere co-creatie. Alle partijen

6 | INNOVATIE IN PRESENTATIE

Vernieuwen in presenteren. Powerpoint is handig maar heeft zijn beperkingen. Voor een breed en veelomvattend project als dit zijn we op zoek gegaan naar betere opties. Wij hebben uiteindelijk gekozen om de tussentijdse resultaten te presenteren en beschikbaar te stellen via PREZI
Knop met link naar de rapportering.
Beeld van Prezi

7 | DIENSTVERLENING

Onderzoek met impact. Toepasbare oplossingen, raadpleegbare info en professionele ondersteuning zorgen ervoor dat de onderzoeksresultaten en praktijkcases geïmplementeerd kunnen worden.
Alle cases zijn zo uitgewerkt dat de bedrijven een afgewerkt en bruikbaar geheel hebben. Voor verderzetting kan er steeds een beroep gedaan worden op de expertisecel PXL Bouw en Industrie via dienstverlening. Ook andere bedrijven en organisaties die hiermee aan de slag willen gaan kunnen een beroep op ons doen.
Ons doel: de organisatie zelf leren om de tools, kennis en methodes toe te passen zodat zij autonoom verder kunnen werken. Er mag geen afhankelijkheid ontstaan?

8 | SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Samenwerken aan duurzaamheid in het kader van de SDG’s. PXL heeft als eerste Vlaamse onderwijsinstelling het VN-duurzaamheidscertificaat “SDG Pioneer” ontvangen. Met ons onderzoek willen we ook hier ons steentje bijdragen en meehelpen voor een beter klimaat.