Rome werd niet in 1 dag gebouwd. Zorg dat je organisatie future proof is. Kies voor digitalisering die jouw bedrijf en mensen ondersteunt.

GROEICIRKEL

VAN LINEAIR NAAR CIRCULAIR

De meerwaarde van de aangereikte digitale tools is de inzetbaarheid binnen de verschillende bouwfases.
Hoe kan je het overzicht behouden en zien waar er opportuniteiten zijn?
Een eindopdracht binnen dit onderzoek was het maken van een model of stappenplan zodat organisaties een hulpmiddel hebben om dit overzicht te maken. Het eerder getoonde Bouw Informatie Proces is een basis en hebben we hervormd tot een groeicirkel waarin je de digitale tools kan integreren. Deze cirkel geeft een overzicht en laat organisaties toe om de gebruikte tools per bouwfase weer te geven. Van hieruit kan men dan een stappenplan opmaken voor digitale groei. Vb. Bim wordt toegepast bij het ontwerp maar nog niet in de bouw- of onderhoudsfase.

DE TOEKOMST

Door verder aan deze opdracht te werken hebben wij een mooi inzicht gekregen als koppeling naar de toekomst.

Bij aanvang hebben we het bouwproces lineair voorgesteld.

Door de bouwfases in een cirkel te brengen, maken we de connectie naar circulariteit; Om een gebouw goed te onderhouden moet je weten wat er aanwezig is. Laat dit nu ook de basis zijn van circulariteit. Volgens het Madaster begint de circulaire bouweconomie met de digitalisering van de gebouwde omgeving. De puzzelstukjes vallen in elkaar, de cirkel is rond.