Nu nadenken voor later

*Bron tekening: Vlaamse Overheid, Total cost of ownerschip in gebouwenbeheer, Afdeling technisch beheer (Peter Bockstale, Erik Smeets)

Total cost of ownership (TCO) is het totaalbedrag aan kosten voor de aanschaf en het bezit van een gebouw (product of dienst) gedurende de hele levenscyclus/gebruikscyclus. Door de TCO in beeld te brengen, zie je dat de grootste kost van een gebouw in het onderhoud zit.  

BIM (Building Information Model), een 3D-model (verrijkt met informatie) kan hier een blijvende meerwaarde bieden. Het 3D-model van de architect kan door de aannemer ingezet worden om het bouwproces (BAM = Building Assembly Model)  te stroomlijnen en extra informatie toe te voegen. Tijdens de onderhoudsfase (BOOM = Building Operation Optimisation Model) kan het model gebruikt worden als een managementtool, bijvoorbeeld voor het verzamelen van meldingen, het bijhouden van garanties en het plannen van onderhoud.